بوکال فت Buccal Fat

بوکال فت یا برداشت چربی دهان چیست؟ بیبی فیس بودن ، معمولا با گونه های چاق و بافت چربی اضافی صورت مشخص می شود. داشتن گونه های گرد اشکالی ندارد ، اما اگر باعث نارضایتی یا خودآگاهی شما شود ، می توانید یک روش ساده از بین بردن بوکال فت را انتخاب کنید تا مقداری … ادامه خواندن بوکال فت Buccal Fat